[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
นายทดสอบ  ระบบเว็บโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
00000000


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา

<< กรกฏาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการ
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศอบจ.นครศรีธรรมราชเปิดสอบบรรจุรับราชการ 75 อัตรา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 23 – วันที่ 26 กันยายน 2556 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำฝ่ายปกครอง 3 คืน 4 วัน โดยมีคณะครูเข้าร่วมดังนี้ นายประชุม เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานในพิธี
โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 24 กันยายน 2556 นายอานนท์ คงเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เพื่อรับรองมาตราฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอ งประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วมรับฟังโครงการ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 23 – วันที่ 26 กันยายน 2556 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำฝ่ายปกครอง 3 คืน 4 วัน โดยมีคณะครูเข้าร่วมดังนี้ นายประชุม เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานในพิธี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 คืน 5 วัน ประกอบไปด้วยโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วทั้งหมด และครูจำนวน 500 กว
คณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมอบรมการเขียนแผนงาน และการเขียนโครงการ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 คณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมอบรมการเขียนแผนงาน และการเขียนโครงการ โดยสองวันแรกคือวันที่ 7 – 8 ตุลาคม เป็นของฝ่ายงบประมาณชี้แจ้งอธิบายวิธีการเขียนขอใช้โครงการต่างๆ
ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมจัดวาระการประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
อบรม EIS ครูที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
อบรม EIS ครูที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
วางระบบห้องคอมพิวเตอร์
วางระบบห้องคอมพิวเตอร์
สภากาแฟโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
สภากาแฟโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โครงการคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โครงการคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เหตุเกิดไฟไหม้บ้านพักอาศัย ของนายธีรวัฒน์ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เหตุเกิดไฟไหม้บ้านพักอาศัย ของนายธีรวัฒน์ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ทดสอบ
กิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2556
วงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล
วงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล
ทดสอบ
กิจกรรมแข่งฟุตบอลมิตรสัมพันธ์ระหว่างทหารฝึก ร.ด VS ครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ตัวอย่าง
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


ทดสอบเผยแพร่ผลงานผลงานเรื่อง............
อ.จตุส์ภัทร อ.กายสิทธิ์ และช่างคอมพิวเตอร์ ได้มาวางระบบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วางระบบห้องคอมพิวเตอร์
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 อ.จตุส์ภัทร อ.กายสิทธิ์ และช่างคอมพิวเตอร์ ได้มาวางระบบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ทดสอบเผยแพร่ผลงานผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้ประชาธิปไตย สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วางระบบห้องคอมพิวเตอร์
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 อ.จตุส์ภัทร อ.กายสิทธิ์ และช่างคอมพิวเตอร์ ได้มาวางระบบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
มอบทุนการศึกษา
อ.ชิดชญา อธิอุบลกวิน มอบทุนการศึกษาให้ นางสาวชลนิภา สุขเกษม จำนวน 4500 บาท
วงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล
วงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุลวงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุลวงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล
ทดสอบเผยแพร่ผลงานผลงานเรื่อง............
อ.จตุส์ภัทร อ.กายสิทธิ์ และช่างคอมพิวเตอร์ ได้มาวางระบบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล
วงดนตรี WSB แบนด์ หัวหน้า T.ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล แสดงในงานเลี้ยงสังสรรค์โดยภายในงานมีเทศบาลวังสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สมาชิกในวง ผอ.ประชุม เจริญมาก ครูจตุส์ภัทร ลิลากุล ครูวรวรรณ ปุยะติ ครูกายสิทธิ์
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 23 – วันที่ 26 กันยายน 2556 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำฝ่ายปกครอง 3 คืน 4 วัน โดยมีคณะครูเข้าร่วมดังนี้ นายประชุม เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานในพิธี
กิจกรรม fancy drill
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ทำดี ตั้งใจซ้อม fancy drill เพื่อโชว์หลายๆงาน...เหนื่อย..แต่ก็สู้
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 23 – วันที่ 26 กันยายน 2556 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำฝ่ายปกครอง 3 คืน 4 วัน โดยมีคณะครูเข้าร่วมดังนี้ นายประชุม เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานในพิธี
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 23 – วันที่ 26 กันยายน 2556 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำฝ่ายปกครอง 3 คืน 4 วัน โดยมีคณะครูเข้าร่วมดังนี้ นายประชุม เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานในพิธี
ทดสอบเผยแพร่ผลงานผลงานเรื่อง............
เหตุเกิดไฟไหม้บ้านพักอาศัย ของนายธีรวัฒน์ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติววิชา เคมี ที่อบจ. อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ร้าน ส.พาณิชย์วังน้ำเย็น นายเสมา สุขศิลป์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 มีผู้ใหญ่ใจดีจาก ร้าน ส.พาณิชย์วังน้ำเย็น \"นายเสมา สุขศิลป์\" ได้มอบตู้ลำโพงพร้อมไมค์ จำนวน 1 ชุด ให้โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เหตุเกิดไฟไหม้บ้านพักอาศัย ของนายธีรวัฒน์ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เหตุเกิดไฟไหม้บ้านพักอาศัย ของนายธีรวัฒน์ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 .